ההבדל בין הגברים לילדים הוא מחיר הצעצועים שלהם. :)

מדריך: Bind ו-Failsafe לשלט רחוק Sanwa SD-5G

קישור - ביינד (Binding) מקלט ומשדר במערכת שלט רחוק הינו התהליך המאפשר את הקשר הנקי מהפרעות תקשורת בין משדר למקלט של אותו מטיס. בסקירה קצרה זו נסביר כיצד מתבצע התהליך עבור שלט רחוק של חברת סנווה - Sanwa מדגם SD-5G.
הקישור הכרחי לעבודת המערכת ולמעשה ממסך את אותות השידור המגיעים למקלט ממשדרים אחרים באותו שטח הטסה. זהו למעשה המפתח להטסת טיסנים רבים באותו תחום תדרים ללא התנגשויות. עם סיום תהליך הקישור – Binding, נשמרות ההגדרות גם לאחר כיבוי המקלט והמשדר ולרוב אין צורך לבצע קישור מחדש. לצורך ביצוע ביינד נדרש משדר ומקלט המאובזרים בסוללות טעונות או מקלט מחובר ל-BEC. יש לוודא כי המשדר והמקלט כבויים בתחילת התהליך. כמובן שהמשדר והמקלט צריכים להשתמש באותה טכנולוגייה בכדי שיתאפשר ביינד בינהם. 

וודא כי סטיק המצערת נמצא בנקודה הנמוכה ביותר

יש להדליק את המשדר, שימו לב הנורית הירוקה המסומנת Bind דולקת באופן רצוף.

נדליק את המקלט תוך כדי לחיצה על לחצן ה-Bind עליו. נורית ה-Bind על המקלט תאותת בקצב איטי, לאחר כשתי שניות נשחרר את למחצן ה-Bind, הנורית תמשיך לאותת בקצב איטי.

נלחץ בזריזות על לחצן ה-Bind במשדר, נורית ה-Bind על המקלט תאותת במהירות במשך כשלש שניות, תכבה לרגע ואז תדלק באופן רצוף בצבע כחול. בשלב זה תהליך הקישור – Binding הסתיים בהצלחה.

בזמן שהמשדר והמקלט דולקים, הנורית הכחולה על המקלט צריכה לדלוק באופן קבוע. במידה והנורית הכחולה מאותתת במהירות או שאינה דולקת כלל בזמן שהמקלט והמשדר פועלים יש לבצע את תהליך הקישור מחדש. במיקרים נדירים עלול המקלט לא לתפקד לאחר תהליך הביינד, גם במקרה זה יש צורך לעבור על שלבי הקישור מחדש.

לאחר סיום מוצלח של תהליך הקישור מומלץ לבצע בדיקת טווח ולהגדיר את המנגנון ה-Failsafe.

הגדרת Failsafe:
תפקידו של מנגנון ה-Failsafe הוא להניע את הסרוואים על הטיסן לנקודה מוגדרת מראש במקרה של תקלה המשבשת את הערוץ התיקשורת בין המשדר על הקרקע לטיסן באויר, אם בגלל יציאה מטווח השלט או סוללות חלשות במשדר. דוגמה להגדרת Failsafe יכולה להיות מנוע בסל"ד סרק, הגה גובה בעל זוית UP קטנה ומאזנות מוטות מעט ימינה או שמאלה. הרעיון הוא לגרום לטיסן לאבד גובה בעדינות סביב הנקודה האחרונה בה אבד קשר הרדיו בין המקלט לשלט רחוק בידי המטיס.
את שלשת השלבים להגדרת Failsafe נבצע לאחר ביצוע ביינד מוצלח:

 נדליק את המשדר והמקלט ונוודא תנועה נכונה של כל ההגאים והמצערת.
  נחזיק את ידיות ההיגוי, הסטיקים על השלט, בנקודה מתאימה למצב Failsafe. בנקודה זו נלחץ ונחזיק את לחצן ה-Bind על המקלט, לאחר כשתי שניות נורית ה-Bind תחל לאותת באיטיות, נמשיך להחזיק את הלחצן לחוץ לעוד כשתי שניות עד שנורית ה-Bind תחל לאותת בקצב מהיר. כעט נשחרר את לחצן ה-Bind.
  נכבה את המשדר ונוודא פעולה תקינה של מנגנון ה-Failsafe, הסרוואים שינו את מיקומם למיקום שהגדרו.

מספר הערות חשובות:
במידה ולאחר הגדרת Failsafe ביצענו תהליך קישור - Bind מחדש ימחקו הגדרות ה-Failsafe מהמקלט ויהיה צורך להגדירן מחדש.
מקלט שלא הוגדר עבור Failsafe ואיבד קשר יאפשר לסרוואים תנועה חופשית כלומר סרוו שיופעל עליו לחץ יהיה חופשי לזוז ממיקומו האחרון.


לשאלות נוספות פנו לפורום הטיסנים שלנו.

קישור (Binding) מקלט ומשדר במערכת שלט רחוק הינו התהליך המאפשר את הקישור הנקי מהפרעות תקשורת בין משדר למקלט של אותו מטיס. בסקירה קצרה זו נסביר כיצד מתבצע התהליך עבור שלט רחוק של חברת סנווה -Sanwa מדגם SD-5g.

הקישור הכרחי לעבודת המערכת ולמעשה ממסך את אותות השידור המגיעים למקלט ממשדרים אחרים באותו שטח הטסה. עם סיום תהליך הקישור – Binding, נשמרות ההגדרות גם לאחר כיבוי כל מרכיביג המערכת ולרוב אין צורך לבצע קישור מחדש. לצורך ביצוע ביינד נדרש משדר ומקלט המאובזרים בסוללות טעונות או מקלט מחובר ל-BEC. יש לוודא כי המשדר והמקלט כבויים בתחילת התהליך.

1.וודא כי סטיק המצערת נמצא בנקודה הנמוכה ביותר.

2.יש להדליק את המשדר, שימו לב הנורית הירוקה המסומנת Bind דולקת באופן רצוף.

3.נדליק את המקלט תוך כדי לחיצה על לחצן ה-Bind עליו. נורית ה-Bind על המקלט תאותת בקצב איטי, לאחר כשתי שניות נשחרר את למחצן ה-Bind, הנורית תמשיך לאותת בקצב איטי.

4.נלחץ בזריזות על לחצן ה-Bind במשדר, נורית ה-Bind על המקלט תאותת במהירות במשך כשלש שניות, תכבה לרגע ואז תדלק באופן רצוף בצבע כחול. בשלב זה תהליך הקישור – Binding הסתיים בהצלחה.

בזמן שהמשדר והמקלט דולקים, הנורית הכחולה על המקלט צריכה לדלוק באופן קבוע. במידה והנורית הכחולה מאותתת במהירות או שאינה דולקת כלל בזמן שהמקלט והמשדר פועלים יש לבצע את תהליך הקישור מחדש.

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...